SiR[a]

Sir[a] és l’àrea clínica del Grup d’Acció Comunitària (GAC –www. psicosocial.net), organització que es dedica des de fa 20 anys a la promoció de la Salut Mental i la defensa dels Drets Humans des d’una perspectiva psicosocial.

Sir[a] ofereix des d’una perspectiva psicosocial, atenció clínica multidiscilplinar especialitzada en persones o grups i en especial a aquelles que s’han vist afectades directa o indirectament per situacions traumàtiques, de pèrdua o crisis i supervivents de violència política o catàstrofes.

Sir[a] és membre de la Network of Rehabilitation Centers for Torture Victims (Euronet).