Què fem

Sira té tres línies principals de treball:

Dins del camp dels Drets Humans, Sira atén principalment a:

  • Denunciants i defensores de DDHH.
  • Població migrant i sol·licitant de protecció internacional que precisen d’atenció amb una mirada transcultural.
  • Moviments socials i organitzacions afectades per violència política i familiars.
  • Supervivients de violacions de DDHH i violència de gènere: tortura (física i psicològica) detencions irregulars, violacions i tortura sexual.
  • Personal humanitari, de ONGs, associacions i col·lectius professionals exposats a situacions traumàtiques, estressants o amb un fort desgast professional (burnout).